Mengen Malmüdürlüğü Satış İlanı

Mengen Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü)  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10.04.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan  taşınmaz mal satış ihalelerine ilişkin ilan metni

mengen100418