Milli Emlak Müdürlüğü Yatırım Teşvik İlanı (Son başvuru tarihi: 04.05.2018)

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi kapsamında üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilecek mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazlara ait ilan metni

mile040518