Göynük Malmüdürlüğü Satış İlanı

Göynük Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü)  2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile 01.06.2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan  taşınır mal satış ihalesine ilişkin ilan metni

01.06.2018_Göynük