2-B taşınmazlarında süre uzatımıyla ilgili duyuru

19.04.2012 tarihli ve  6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna, 25/05/2018 tarihli ve 30441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7144 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 7 inci maddesiyle, 2/B kapsamında bulunan taşınmazlarda süre uzatımına gidilmiştir.