7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

18.05.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalar ile usul ve esasların yer aldığı I Seri nolu genel tebliğ 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.