Milli Emlak Müdürlüğü Yatırım Teşvik İlanı (Son müracaat tarihi: 27.07.2018)

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce 4706 sayılı Kanunun ek-3. maddesi kapsamında, üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilecek mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazlara ait ilan metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.