Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal (Araç) Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Muhtelif Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 02.10.2018 tarihinde, rayiç bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 09.10.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara (araç) ait ilan metnine ve araç fotoğraflarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.