Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal (Araç) Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Muhtelif Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 13.11.2018 tarihinde Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Z-13 nolu odada , verilen bedel muhammen bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 20.11.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara (araç) ait ilan metnine ve araç fotoğraflarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlan Metni – 1

İlan Metni – 2

06 BR 5023

06 NAY 35

14 AY 898

06 BR 5023

06 NAY 35

14 AY 898

14 BD 583

14 BH 307

14 BS 834

14 DY 859

14 EC 878

14 ET 915

14 EU 609

14 FZ 800

14 SB 170

14 VD 165

28 AD 111

34 GKS 38

34 YCF 19

52 FS 614

54 FA 699

54 HP 015