Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Muhtelif Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan borçlarından dolayı haczedilen ve ilan metninde özellikleri belirtilen menkul mallar 6183 sayılı A.A.T.U.K’nun ilgili kanun maddeleri gereğince 22.01.2019 tarihinde peşin para ile satılacaktır. Verilen bedel, muhammen bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan kanunun ilgili maddeleri gereğince 29.01.2019 tarihinde ikinci defa satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara ait ilan metnine ve fotoğraflara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlan Metni 1

İlan Metni 2

14 AF 400            14 AG 072            14 AH 433            14 AL 577            14 AR 634

14 AS 287             14 AZ 433             14 BC 235            14 BE 393           14 BE 987

14 BF 929             14 BJ 940             14 BK 884            14 BM 804          14 BY 675

14 DF 621             14 EA 266             14 EM 352           14 EP 803           14 ER 030

14 ET 005            14 EV 767              14 EY 210            14 EY 433