Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

muhakemat eka-1

muhakemat ekb-1

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

muhasebe eka-2

muhasebe ekb-2

Personel Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

personel eka-4

personel ekb-4

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

deftuzmeka-5

deftuzmekb-5