banner_ust

    Ana Sayfa İletişim Site Haritası
Vergi İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  
  

 


  
 

Site İçi Arama

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 21.06.2016 tarih ve 15382 sayılı yazısı ile Defterdarlığımız internet sitesi iç kontrol sekmesi altında yayımlanması gerektiği bildirilen ve Defterdarlığımız Personel Müdürlüğünce düzenlenen taşra işlem süreçlerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Atama İşlem Süreçleri

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Açıktan Atama İşlem Süreci

2828, 3713 ve 4046 sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

Hastalık İzni İşlem Süreci

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

Mazeret İzni İşlem Süreci

Muvafakat Verme İşlem Süreci

Naklen Atama İşlem Süreci

Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

SGK'ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

Terfi İşlemleri Süreci

Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Vekalet İşlem Süreci

Yeniden Atanma İşlem Süreci

Yıllık İzin İşlem Süreci

Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci

Disiplin, Soruşturma ve İdari Dava İşlem Süreçleri

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

İdari Dava İşlemleri Süreci

4483 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

Disiplin İşleri İşlem Süreci

3628 Sayılı Kanun İşlem Süreci

Malbildirimi İşlem Süreci

Kadro, Sınav, Eğitim ve Bilgi İşlem Süreçleri

Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

Personel Bilgi Formu Hazırlanması İşlem Süreci

Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

Aday Memur Eğitimi İşlem Süreci

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri İşlem Süreci

3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci

Görevde Yükselme ve Uvan Değişkliği Sınav İşlemleri Süreci

TODAİE ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri Süreci

Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci

Mali İşlem Süreçleri

Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

Açık İhale İşlemleri Süreci

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

DMO'dan Kredili Mal ve Malzeme Alımı ile Taşınır Mal İşlem Süreci

Doğrudan Temin İşlem Süreci

Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

Giyecek Yardımı İşlem Süreci

Hizmet Araçlarının Bakım ve Onarım İşlemleri Süreci

Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

İşçi Maaşları İşlem Süreci

Keseneklerin SGK'ya Gönderilme İşlem Süreci

Memur Maaşları İşlem Süreci

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması İşlem Süreci

Yolluk İşlemleri Süreci

Sosyal ve Yönetsel İşlem Süreçleri

Araç Görevlendirilmesi İşlem Süreci

Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi İşlem Süreci

Bilgi Edinme İşlem Süreci

BİMER İşlem Süreci

Genel Evrak İşlem Süreci

Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

Kimlik İşlemleri Süreci

Komisyon Görevlendirmesi İşlem Süreci

Pasaport İşlemleri Süreci

Sevk Tehir İşlemleri Süreci

Yetkili Sendikanın Belirlenmesi İşlem Süreci


Sonraki: Muhasebe Müdürlüğü İşlem Süreçleri
Defterdarımızın Mesajı

Defterdarımızın mesajını okumak için tıklayınız

BİMER

6745 SAYILI KANUN

Bağlantılar

 

Yerel Linkler

Rehberler

 

Sosyal Medya

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Astek Bilişim