Etkinlik

Seben Malmüdürlüğü Satış İlanı

Seben Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü)  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 30.04.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan  taşınmaz mal satış ihalelerine ilişkin ilan metni

seben300418

2-B Taşınmazlarında Süre Uzatımıyla İlgili Duyuru

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapan 6745 sayılı Kanun kapsamında süre uzatımına gidilmiş olup söz konusu duyuru metni ve broşürler

2B süre uzatımın ilişkin broşür

2B süre uzatımına ilişkin ilan metni

Milli Emlak Müdürlüğü Satış İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünce  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 12.04.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan  taşınmaz mal satış ihalelerine ilişkin ilan metni

Mengen Malmüdürlüğü Satış İlanı

Mengen Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü)  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 25.04.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan  taşınmaz mal satış ihalelerine ilişkin ilan metni

mengen250418