Etkinlik

Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal (Araç) Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Muhtelif Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 13.11.2018 tarihinde Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Z-13 nolu odada , verilen bedel muhammen bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 20.11.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara (araç) ait ilan metnine ve araç fotoğraflarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlan Metni – 1

İlan Metni – 2

06 BR 5023

06 NAY 35

14 AY 898

06 BR 5023

06 NAY 35

14 AY 898

14 BD 583

14 BH 307

14 BS 834

14 DY 859

14 EC 878

14 ET 915

14 EU 609

14 FZ 800

14 SB 170

14 VD 165

28 AD 111

34 GKS 38

34 YCF 19

52 FS 614

54 FA 699

54 HP 015

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın ilgili kanun maddeleri gereğince 06.11.2018 tarihinde, muhammen bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanun gereğince 13.11.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan gayrimenkul mala ait ilan metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Açık Arttırma İlan metnine ulaşmak için  TIKLAYINIZ

Gerede Kaymakamlığı (Vergi Dairesi Müdürlüğü) Menkul Mal Satış İlanı

Gerede Kaymakamlığına (Vergi Dairesi Müdürlüğü) olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 27.09.2018 tarihinde, rayiç bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 04.10.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mala ait ilan metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gerede Kaymakamlığı (Vergi Dairesi Müdürlüğü) Menkul Mal Satış İlanı

Gerede Kaymakamlığına (Vergi Dairesi Müdürlüğü) olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 26.09.2018 tarihinde, rayiç bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 03.10.2018 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mala ait ilan metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.